تیم ما

آقای مهندس رضازاده

آقای مهندس رضازاده

 • کارشناس
 • گیربکس و
 • الکتروموتور
آقای مهندس ستاری

آقای مهندس ستاری

 • کارشناس
 • ژنراتور و
 • موتور برق و
 • بوستر پمپ و
 • پمپ
آقای مهندس ملایی

آقای مهندس ملایی

 • کارشناس
 • پمپ وکیوم و
 • پمپ هواده
آقای مهندس دهقاندار

آقای مهندس دهقاندار

 • کارشناس
 • هیدرولیک و
 • کمپرسور و
 • پنوماتیک
آقای مهندس شریفی

آقای مهندس شریفی

 • کارشناس
 • اتوماسیون صنعتی
آقای مهندس اسدمسجدی

آقای مهندس اسدمسجدی

 • کارشناس
 • مواد شیمیایی و
 • روغن صنعتی
خانم مهندس علوی

خانم مهندس علوی

 • کارشناس
 • واحد بازرگانی
خانم مهندس ماندگار

خانم مهندس ماندگار

 • کارشناس
 • واحد دیجیتال مارکتینگ
آقای مهندس پازوکی

آقای مهندس پازوکی

 • کارشناس
 • IT