کواگولانت یا منعقد کننده ها موادی هستند که به منظور تسریع فرآیند ته نشینی ذرات معلق در مایعات، معمولاً آب، به آن اضافه می شوند. این مواد با کاهش نیروی دافعه بین ذرات معلق و افزایش چسبندگی آنها، موجب تشکیل لخته ها یا فلاک ها میشوند که به سرعت ته نشین می شوند و از آب جدا میگردند. این فرآیند معمولاً در تصفیه خانه های آب و فاضلاب به کار می رود. برای انتخاب و بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد منعقد کننده مطالعه کاتالوگ منعقد کننده بسیار مهم و ضروری است. برای مشاوره و خرید منعقد کننده با کارشناسان دلکو صنعت تماس بگیرید.

 

منعقد کننده (کواگولانت) چیست؟

امروزه با توجه به کمبود آبهای زیرزمینی در جهان و آلودگیهای محیط زیست فرآیند تصفیه آب یکی از رکنهای اصلی هر صنعت و دغدغه های سازمان حمایت از محیط زیست است.

فرآیند تصفیه آب و لخته سازی نیازمند افزودن ترکیباتی است که باعث تشکیل لختههای بزرگ شده تا این فرآیند به راحتی انجام شود. انعقاد یک فرآیند شیمیایی شامل خنثی سازی بار می شود. این درحالیست که لخته سازی یک فرآیند فیزیکی می باشد و باعث خنثی کردن بار املاح آب نمی شود.

عمل انعقاد و لخته سازی آب و فاضلاب مرحله ای بین فیلتراسیون و ته نیشینی می باشد و یکی از کاربردی ترین مواد موثر در این فرآید نمک های آلومینیومی مثل سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید می باشد.

در عمل انعقاد سازی نوع ماده منعقد کننده، دوز استفاده، جرم، کدورت آب خواص آلاینده ها و pH محلول بسیار مهم است.

کواگولانت

انواع کواگولانت

کواگولانت ها به دو دسنه اصلی معدنی، آلی و پلیمری تقسیم می شوند

 

منعقد کننده (کواگولانت) معدنی

آلومینیوم سولفات (آلوم): یکی از رایجترین کواگولانت ها است که به دلیل هزینه کم و کارایی بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

کلروفریک: معمولاً در تصفیه آبهای صنعتی به کار میرود.

سولفات فریک: یک کواگولانت قوی که در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

 

منعقد کننده (کواگولانت) آلی

منعقد کننده های آلی جهت جداسازی املاح موجود در آب کاربرد دارند و باعث تولید توده و لجن می شوند.

منعقد کننده های آلی به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منعقد کننده های پلی آمین ها مثل پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلراید می شود که عموما در تصفیه آب خام و فاضلاب جهت خنثی سازی بار ذرات مورد استفاده قرار می گیرد.

منعقد کننده های آلی نوع دوم شامل ملامین فرمالدهید و تاتن می باشد. این مواد بیشتر برای محیط های روغنی و چربی جهت لخته سازی مواد کلوئیدی و از بین بردن لجن مورد مصرف قرار می گیرند.

از ویژگی های بسیار خوب منعقد کننده های آلی در امر منعقد سازی، میزان بالای جرم مولکولی آنها می باشد. منعقد کننده آلی ماننده سولفات آلومینیوم می تواند به آسانی موجب ایجاد رسوب و ته نشینی در محلول شود.

پلی الکترولیت ها: این مواد پلیمری میتوانند به طور مؤثری ذرات معلق را به هم متصل کنند. آنها معمولاً در کنار کواگولانت های معدنی به کار می روند تا کارایی فرآیند ته نشینی را افزایش دهند.

 

منعقد کننده پلیمری

پلی الکترولیت های آنیونی شامل گروه کربوکسیلات، گروه سولفونات و گروه فسفنات می باشند. همچنین در پلی الکترولیت های کاتیونی رایج ترین گروه ها شامل آمین های نوع اول، آمین های نوع دوم و آمین های نوع چهارم هستند.

در پلی الکترولیتهای آنیونی میزان هدایت الکتریکی، ویسکوزیته محلول، حلالیت در آب و دیگر محلول های قطبی مثل الکل که شامل پیوندهای هیدروژنی هستند نقش موثری دارد، ولی در پلی الکترولیت های یونی میزان pH و غلظت نمک بیشتر مورد اهمیت می باشد.

 

انواع منعقد کننده

این نوع منعقد کننده ها به صورت کلی اقتصادی تر از منعقد کننده های آلی و اکثرا بر پایه آلومینیوم و آهن هستند و به صورت خیلی گسترده در امر تصفیه سازی استفاده می شوند.

این مواد عموما خاصیت اسیدی دارند و به همین علت برای نگهداری این مواد باید موارد ایمنی را رعایت کرد.

منعقد کننده های معدنی که شامل سولفات آلومینیوم، سولفات آهن، پلی الومینیوم کلراید و کلروفریک می باشند عموما برای تصفیه آب با کدورت پایین استفاده می شوند.

منعقد کننده هایی مثل سولفات آهن و آلومینیوم یا پلی الکترولیت های آنیونی، کاتیونی میتوانند با خنثی کردن بار الکتریکی ذرات باعث بهم چسبیدن آنها و تشکیل توده شوند.

منعقد کننده ها به دو دسته آلی یا پلیمری و معدنی دسته بندی می شوند.

 

منعقد کننده

فرایند انعقاد و لخته سازی

در یک سوسپانسیون ذرات موجود در محلول به دلیل وجود بارهای الکتریکی و دفع یکدیگر خیلی آهسته و به سختی ته نشین میشوند. پس از بررسی و آنالیز املاح موجود در محلول یک منعقد کننده مناسب که معمولا یک نمک فلزی است با بار مخالف به آب اضافه شده تا از دفع ذرات از همدیگر جلوگیری کند در نتیجه سوسپانسیون خنثی می شود.

به عنوان مثال از زاج که دارای یون های مثبت است جهت انعقاد در محلولی که دارای یون های منفی است اضافه می شود در نتیجه بار دافعه خنثی شده و عمل انعقاد صورت می گیرد، در اینجا نیروی واندروالس باعث می شود ذرات به هم چسبیده و لخته سازی انجام شود.
 

منعقد کننده های طبیعی

پلی الکترولیتهای طبیعی شامل پکتین، آژینات و پلی پپتاید ها می باشند.

 

منعقد کننده های فاضلاب

منعقد کنندههای فاضلابی شامل سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید صنعتی، پلی الکترولیت ها، آهک و سایر منعقد کننده های دیگر می باشند.

 

ویژگی های یک منعقد کننده خوب

  • دارای گروه سولفات یا کلرید باشد
  • مانند کلروفریک یا سولفات آلومینیوم دارای حالت مایع یا جامد باشد.
  • اسیدی یا قلیایی باشد ماننده پلی الومینیوم کلراید که دارای نمک قلیایی می باشد یا سولفات آلومینیوم که دارای pH اسییدی اسیت.
  • دارای توانایی اتصال به نمک های دو و سه ظرفیتی داشته باشد مانند کلروفریک یا آهن 3 ظرفیتی.

 

تعیین میزان اسیدی منعقد کننده

برای میزان استفاده از منعقد کننده ابتدا باید آزمایش جار یا جار تست (jar test) را انجام داد. در این آزمایش نمونه های حجمی یکسان از آبی که نیاز به تصفیه دارد را در دوز های مختلف از ماده منعقد کننده ترکیب کرده و زمان ته نشینی را اندازه گیری می کنند.

سپس میزان کدورت هر ظرف اندازه گیری می شود. بهترین دوز استفاده نسبت به کمترین میزان کدروت هر ظرف تعیین کننده است. با توجه به قیمت بالای برخی از منعقد کننده ها با انجام این آزمایش می توان در وقت و هزینه صرفه جویی کرد.

همچنین با استفاده از دستگاه SCD ، میتوان میزان بار سطحی ذرات را مشخص کرد. در زمانی که بارها خنثی می شوند دستگاه عدد 0 را نشان می دهد و این به معنای بهترین میزان دوز استفاده شده ماده منعقد کننده در محلول می باشد.

فرآیند انعقاد موجب ایجاد لخته می شود ولی این فرآیند حدود 60 الی 70 درصد مواد آلی طبیعی را از آب حذف می کند با توجه به اینکه فرآیند تصفیه آب نیازمند ته نشینی و رسوب کامل ذرات نیز میباشد، انجام فرآیند هایی ماننده فیلتراسیون و اکسیداسیون برای تصفیه کامل آب ضروری است که با اضافه کردن کمک منعقد کننده هایی مثل پلیمرهای کلوئیدی می توان به تکمیل کامل فرآیند تصفیه آب کمک کرد.
 

تعین منعقد کننده

پک صنعتی (پلی آلومینیوم کلراید)

پلی آلومینیوم کلراید (PAC) یک نوع کواگولانت است که به طور گسترده در تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ویژگیها و مزایای PAC

کارایی بالا: PAC به دلیل داشتن بار الکتریکی بالا و ساختار پلیمری، قدرت کواگولاسیون و ته نشینی بالاتری نسبت به کواگولانت های سنتی مانند آلوم و کلرید فریک دارد.

سرعت واکنش: سرعت تشکیل لخته ها و تهنشینی ذرات معلق در مقایسه با دیگر کواگولانتها بیشتر است.

کاهش مصرف مواد شیمیایی: به دلیل کارایی بالاتر، مقدار کمتری از PAC برای رسیدن به همان سطح از خلوص آب مورد نیاز است.

کاهش حجم لجن: PAC باعث تولید لجن کمتری نسبت به آلوم و کلرید فریک میشود که مدیریت و دفع لجن را آسان تر می کند.

دامنه pH وسیع: PAC در یک دامنه pH وسیعتر کار می کند و نیازی به تنظیم دقیق pH ندارد.

 

کاربرد پک صنعتی

تصفیه آب آشامیدنی: PAC به عنوان یک کواگولانت مؤثر برای حذف کدورت، رنگ، و مواد آلی از آب آشامیدنی استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری: در فرآیندهای تصفیه فاضلاب برای کاهش BOD، COD، و حذف فلزات سنگین و مواد معلق استفاده می شود.

صنایع کاغذ سازی: برای بهبود کیفیت آب مصرفی و کاهش مواد معلق در آب های استفاده شده در فرآیند تولید کاغذ.

صنایع نفت و گاز: برای جداسازی ذرات معلق و بهبود کیفیت آب مصرفی در این صنایع.

استخرهای شنا: برای حفظ شفافیت و کیفیت آب استخرها.

 

مکانیزم عملکرد پک صنعتی

خنثی سازی بار ذرات: PAC با خنثی کردن بار الکتریکی ذرات معلق باعث کاهش نیروی دافعه بین آنها می شود.

تشکیل لخته ها (فلاک): ذرات خنثی شده به هم چسبیده و فلاک های بزرگتری تشکیل می دهند.

ته نشینی: فلاک های تشکیل شده به دلیل اندازه و وزن بیشتر به سرعت ته نشین می شوند و آب تصفیه شده از بالای مخزن جدا می شود.

 

نحوه استفاده از پک صنعتی

آماده سازی محلول: PAC به صورت پودر یا مایع در دسترس است و معمولاً باید به صورت محلول در آب رقیق شود.

اضافه کردن به سیستم: محلول PAC به طور مستقیم به آب یا فاضلاب اضافه میشود و با میکسرهای مناسب مخلوط میشود تا به طور یکنواخت در سراسر مایع پخش شود.

زمان واکنش: پس از افزودن PAC، مایع باید زمان کافی برای واکنش و تشکیل فلاک ها داشته باشد. این زمان بسته به شرایط و کیفیت آب متفاوت است.

استفاده از PAC به عنوان یک کواگولانت مؤثر، میتواند به بهبود کیفیت آب و کاهش هزینه های تصفیه کمک کند.

 

خرید منعقد کننده

چگونگی خرید مواد شیمیایی بسیار امر مهمی است. مواد شیمیایی مختلف عموما ظاهری شبیه به هم دارند و در بیشتر مواقع از روی ظاهر میزان خلوص و کیفیت ماده را نمی توان تشخیص داد.

به همین منظور به شما عزیزان پیشنهاد می شود برای خرید منعقد کننده ها و دیگر مواد شیمیایی حتما به مراکز معتبر مراجعه کرده و از فروشنده شناسه محصول و برگه آنالیز مرتبط به آن را درخواست کنید.

شرکت دل آسا سپهر ایرانیان با نام تجاری دلکو صنعت مفتخر است که با یک دهه فعالیت مدیران و کارشناسان خود در زمینه تامین، فروش و خدمات پس از فروش مواد شیمیایی و منعقد کننده ها و دارا بودن دانش فنی و اخذ تجارب مختلف در زمینه تامین مواد شیمیایی و تجهیزات صنعتی به یکی از بزرگترین شرکت ها در این زمینه تبدیل شده است.

شرکت دلکو صنعت از اینکه مورد اعتماد مشاوران،کارخانجات و مدیران صنایع و مدیران پروژههای شیمیایی و عمرانی واقع شده است به خود می بالد. چشم انداز شرکت دلکو صنعت، تامین مواد شیمیایی، تجهیزات صنعتی و خدمات پس از فروش و همچنین مشاوره و کیفیت مهندسی عالی به صاحبان صنایع و مدیران صنعت و مشتریان گرامی میباشد. همچنین این شرکت در نظر دارد با ارائه بهترین و با کیفیت ترین برندهای مواد شیمیایی از برترین کشورهای اروپایی و آسیایی جهت پیشبرد اهداف صنعت و افزایش تولیدات کارخانجات صنعتی گام برداشته و نقش موثری در پیشرفت و اعتلای صنعت کشور ایفا نماید.

دیدگاه کاربران

به این دسته بندی امتیاز دهید

دیدگاهی ثبت نشده است.